Slide 1
Slide 1
Nyheter

No posts

Vattenägare, kom ihåg att anmäla dina kontaktuppgifter!

Lag om fiske ålägger vattenägarna att anmäla sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet. Ett delägarlag ska därtill anmäla sina kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket.