Slide 1
Slide 1Vattenägare, kom ihåg att anmäla dina kontaktuppgifter!

Lag om fiske ålägger vattenägarna att anmäla sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet. Ett delägarlag ska därtill anmäla sina kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket.