Administration

Fiskeriområdets organ är stämman, styrelsen och verksamhetsledaren

Fiskeriområdets beslutanderätt används av fiskeriområdets stämma.
Styrelsen behandlar och fattar beslut om ärenden som hör till styrelsen enligt vad som bestäms i lag om fiske och fiskeriområdets stadgar.
Verksamhetsledaren sköter fiskeriområdets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

VERKSAMHETSLEDARE

Gabi Lindholm
tel. 050 404 2738 (vardagar 9-15)
e-post: gabi.lindholm(at)outlook.com

STYRELSE

Niklas Rönnberg, ordförande
Martti Palojärvi, viceordförande
Jessica Dannbäck
Kerstin Degerth
Björn Ekström
Seppo Karhu
Maria Lindén
Mikko Malin
Henrik Rehbinder
Toni Stoschek
Stina Sundell
Vesa Turunen
Leif Wikstedt
Staffan Åberg
Johan Åkerlund

FISKERIOMRÅDETS STADGAR