Vattenvård

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan bör ta i beaktande de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna, i Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområdes fall bland annat den nationella lax och öringstrategin, de vattendragsspecifika återupplivnings- och skötselplanerna för Östersjöns havsöring och den nationella kräftstrategin samt den nationella fiskvägsstrategin.

Samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf

Fiskeriområdet följer upp och deltar i projektet Sjundeå å 2030 som Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) ansvarar för, och fiskeriområdet sitter med i projektets styrgrupp.

Fiskeriområdet har under åren 2021 och 2022 deltagit i gemensamma projekt med 20 000 euro.
Västra Nylands vatten och miljö rf har utfört fiskyngelkarteringar med yngelfiskeredskapet Gulf-Olympia och lekområdeskarteringar i Pickalaviken, Pickalaån och Vikträsket med ett sidoseende ekolod.
År 2022 kartlades fiskyngel i Tavastfjärden‒Linlo-området och ett lek/yngelområde för gädda, en så kallad gäddfabrik, färdigställdes på Pickala Golfs marker.
Slutrapporterna från projekten har publicerats under år 2023 och kan läsas här:
Siuntionjoen-kevatseuranta-ja-Pikkalanlahden-kuhan-poikaskartoitukset-hankkeen-loppuraportti
Tavastfjardenin–Linlon-kalanpoikaskartoitukset-ja-Pikkalan-haukitehdas-hankkeen-loppuraportti

Uppföljningar

Punktbelastarna vid Sjundeåns vattendrag och Pickalaviken är skyldiga att följa upp hur deras verksamhet påverkar vattendraget ditt avloppsvattnet leds. Det här genomförs som en gemensam uppföljning.
De senaste rapporterna kan du ta del av här:
Uppföljning år 2022
Sammandrag från åren 2016-2020

Säl och skarv

Fiskeriområdet följer med säl- och skarvproblematiken samt vattenkvaliteten inom området och kan delta i projekt med anknytning till dessa. Nylands NTM-centralhar grundat en regional skarvarbetsgrupp, i vilken Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde är representerat.