Övervakning

Fiskeövervakning är en viktig del av fiskeriområdets arbete. Fiskeövervakarnas uppgift är att övervaka fiskets laglighet och lovlighet men också att i förebyggande syfte informera om lokala och nationella fiskebestämmelser till alla kategorier av fiskare.

Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde köper fiskeövervakningen av Ingå fiskeriområde och som fiskeövervakare fungerar Kenneth Nordqvist. Han har till sitt förfogande en fiskeövervakningsbåt (TG 5,9, Yamaha 80 hk) som lämpar sig bra för fiskeövervakning, för med båten kan man röra sig på grunda vatten.

Senaste år har fiskeriområdet budgeterat för cirka 300 timmar fiskeövervakning per år. I icke-brådskande ärenden kan du dagtid kontakta fiskeriområdets övervakare. Är ärendet brådskande, kontakta sjöbevakningen eller polisen.

Kenneth Nordqvist
tel: 050-331 9507
e-post: kenneth.nordqvist(at)gmail.com